Kalkulator BMI

Body Mass Index, a więc wskaźnik BMI wskazuje na zależność pomiędzy wzrostem, a masą ciała człowieka.

 Współczynnik ukazuje, że masa człowieka wzrasta w sposób proporcjonalny do kwadratu jego wzrostu. Dlatego każda osoba, która zna swój wzrost w metrach oraz masę ciała w kilogramach może zastosować równanie matematyczne, opierające się na ilorazie wyżej podanych wartości. Następnie wynik należy zinterpretować według tabeli klasyfikacyjnej wyznaczonej przez Światową Organizację Zdrowia.

Zakresy wartości BMI prezentują się następująco: 
  • mniej niż 16 – wygłodzenie, 
  • 16 – 16.99 – wychudzenie,
  • 17 – 18.49 – niedowaga,
  • 18.5 – 24.99 – wartość prawidłowa,
  • 25 – 29.99 – nadwaga,
  • 30 – 34.99 – I stopień otyłości,
  • 35 – 39.99 – II stopień otyłości,
  • powyżej 40 – otyłość skrajna. 
Należy jednak mieć na uwadze to, że wskaźnik BMI nie będzie zawsze miarodajny. Nie jest wiarygodny w grupach, do których zaliczają się: dzieci do 14. roku życia, kobiety w ciąży, sportowcy oraz osoby starsze. Wśród dorosłych kobiet i mężczyzn wyznaczenie BMI jest natomiast zasadne i pozwala dookreślić sporo na temat konkretnej osoby, jak i całej populacji.

Kalkulator BMI

BMI nie bierze jednak pod uwagę płci, wieku, ogólnej budowy oraz składu ciała.
Dlatego wynik należy skonsultować z dietetykiem, na przykład wtedy, gdy planuje się odchudzanie lub chce się zmienić nieprawidłowe nawyki żywieniowe.
Pewne jest to, że tak praktyczne narzędzie diagnostyczne jak kalkulator BMI umożliwia szybkie skontrolowanie stosunku masy ciała do wzrostu w kategoriach takich jak: wygłodzenie, wychudzenie, nadwaga albo otyłość I, II lub III stopnia.

Zachowanie wskaźnika BMI w normach zapewnia zachowanie zgrabnej sylwetki oraz bardzo dobrze wpływa na ogólny stan zdrowia, odporność, sprawność motoryczną oraz na nastrój. Prawidłowy indeks masy ciała świadczy o tym, że dana osoba racjonalnie podchodzi do tematu odżywiania oraz zdrowia. Dlatego, jeśli ktoś czuje, że przytył albo że pogarsza się jego zdrowie lub ogólna kondycja, to powinien skontrolować BMI. To często pierwszy krok do tego, aby wprowadzać korzystne i racjonalne zmiany.
Sprawdzając swoje BMI można później zapewnić sobie dobre zdrowie, wygląd oraz samopoczucie.

Kalkulator BMI to szansa na szybkie i wygodne obliczenie wskaźnika własnej masy ciała. Pozwala on również ocenić ryzyko pojawienia się w przyszłości takich schorzeń jak: miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, udaru mózgu, czy nowotwory.
Możliwość sprawdzenia online jest bardzo dogodna. Dodatkowo warto też sprawdzić kalkulator zapotrzebowania kalorycznego.